Adviesgebieden

Juridische geschillen

Heeft u te maken met echtscheiding, conflicten met aandeelhouders of lijdt u economische schade? Ik kan u ondersteunen bij (dreigende) juridische geschillen en arbitrageprocedures. 

Bij bedrijfswaardering in het kader van echtscheiding houd ik rekening alimentatieafspraken zodat dubbeltellingen worden voorkomen en met de relevante jurisprudentie.

Bij schadeonderzoek worden hoge eisen gesteld aan de onderbouwing. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van causaliteit en documentatie.

Ik heb veel ervaring op deze terreinen en kan hierbij optreden als partijdeskundige, onafhankelijk deskundige en bindend adviseur.